Site Yönetimiyle ilgili kısa bir özet:

Eğer bir site yönetimi kurulmuşsa, bazı sorunlar da aşılmış demektir.

Kat irtifakı kurulmuş demektir.

Hatta kat mülkiyeti de kurulmuş olabilir.

Yönetim planı da yapılmıştır. Ama,

Yönetim planı inşaat aşamasında yapılmışsa sitede yaşayan kat maliklerinin sorunlarına cevap veremiyor olabilir.

Çünkü:

Site, yönetim planındaki kanuna aykırı olmayan kurallara göre yönetilir. Kat Malikleri ve külli ve cüzi halefleri, Yönetici /yöneticiler  ve denetici/deneticiler yönetim planına uymakla mükelleftirler.

Yönetim planının kanuna aykırı hükümleri varsa, kanuna uygun hale getirilmelidir.  Değişiklik gerekir. Değişiklik kat malikleri kurulunun 4/5 çoğunluğunun olumlu oyu ile olur. Bu oran sağlanamazsa kanuna aykırı maddeyi mahkeme yoluyla değiştirmek gerekir.

Kat Malikleri Kurulu Sitede bulunan taşınmazların sahiplerinin arsa payı ve sayısal toplamından oluşur. Bu sayı bazı kararların alınmasında çok önemlidir. Siteyi ilgilendiren bazı kararlar bu sayının tamamının olumlu oy vermesiyle, bazı kararlar 4/5 oranını sağlayan çoğunluğun olumlu oy vermesiyle, bazı kararlar  salt çoğunluğun oy vermesiyle alınır. Toplantıya gelenler bu sayıları bulmamışsa özel konularda kararlar alınmamış sayılır.

Toplantıya gelenler  Kat Malikleri Kurulunu sağlayamamışsa yani bütün kat malikleri toplantıya gelmemişse bu toplantı Kat Malikleri Kurulu Toplantısı olmaz. Kat malikleri toplantısı olur. Bu toplantıda yönetim ve denetim faaliyetleri incelenir, irdelenir, ibra görüşülür. Tekrar işletme projesi  görüşülür  ve toplantıya gelenlerin salt çoğunluğuyla karar alınır ve aidat belirlenir.

ÖNEMLİ UYARI:

Kat Maliklerinin taşınmazlarına yapacakları proje dışı inşaat ruhsatına aykırı eklemeler ve değişiklikler kat maliki için her zaman zarar kaynağı olabilecek bir durumdur. Bir şikayetle değişiklik tespit edildiğinde TCK 184/1 maddesi gereğince yargılanmakla birlikte yapılan yıkılmak durumunda kalınırken belediyeye de ceza ödemek durumunda kalabilirsiniz.

Bodrum’da çok görülen bir olay. Belediye cezayı yazar. Savcılığa suç duyurusu yapar. Savcılık dava açar. Mahkeme sanığa (kat maliki) ceza verir, ceza paraya çevrilir. Kat maliki hem belediyeye cezayı öder. Hem Devlete para cezasını öder hem de yaptığını yıkar taşınmazı eski hale getirmek zorundadır.

Sayın kat malikleri,  site ve kooperatifler yönetimi konusunda merakınızı bize sorabilirsiniz. En kısa zamanda cevaplamaya çalışacağımızı bilmenizi isteriz.

Saygılarımızla

KORKMAZLAR

Kooperatif Yönetimi

Sayın Kooperatif üyeleri ve yöneticileri. Artık bir yönetim ofisi tesis etmenize yada var olan ofisinizi gereksiz masraflarla sürdürmeye gerek kalmıyor.

Yönetim Ofisimizi her zaman kullanabilirsiniz. Kooperatifler Kanunu konusunda uzman kadromuzla yönetim işlerinizi: Yani,

 • Genel Kurul toplantısı hazırlıkları. (Genel Kurul çağrı mektubu hazırlanması, üyelere gönderilmesi, Genel kurul toplantısının yapılması sonucu kararların üyelere tebliği)
 • Genel kurul kararlarının tescili,
 • Genel Kurul kararları gereğince yönetim kurulunun aldığı kararların uygulamaya sokulması,
 • Aidatların takibi,
 • Borcu olan üyelere 1. ve 2. ihtarların yazılması, tebliğinin yapılması,
 • Ödemelerin takibi
 • Yetkili Mali Müşavir gözetiminde ve onayında muhasebe kayıtlarının tutulması
 • Vergi Beyannamelerinin ilgili Vergi Dairesine gönderilmesi
 • SGK belgelerinin ilgili kuruma gönderilmesi,
 • Kat irtifakı, İskan işleri, Kat Mülkiyeti ve diğer idari işlerin yapılması,

Kısaca kooperatifin idari, mali personel işlerinin takibini büromuza emanet edebilirsiniz.

Büro kiralama ve personel bulundurma konularında tasarrufta bulunabilirsiniz.

Yönetim kurulu toplantılarını toplantı salonumuzda yapabilirsiniz.

Genel kurul toplantıları için salon temininde her zaman yardıma hazırız.

Kooperatif yönetim kurulu ortaklardan oluşmak zorundadır. Ancak yönetim kurulu genel kurul kararlarına göre almış olduğu yönetim kurulu kararlarının uygulaması işi için bir müdür görevlendirebilir.

 

Ayrıca genel kurul dışarıdan kooperatifler kanunu uygulamasında uzman birisini DENETİCİ seçebilir.

İsterseniz kooperatifi sizin için denetleriz.

Diğer Hizmetlerimiz

Çözüm ortaklarımızla site, kooperatif ve diğer ticari işletmelerin ihtiyaçlarının giderilmesinde yardımcı ekipmanlarımız hizmetinizdedir.

 • Mali Müşavirlik hizmetlerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nihan Korkmaz
 • Muhasebe kayıtlarının tutulmasında Serbest Muhasebeci Mehmet Kadri Korkmaz
 • Hukuk Sorunlarının çözümünde Avukat Canan Yıkılmaz Özmazı
 • Ahşap dekorasyon ve ahşap doğrama konusunda ahşap doğrama ekibi
 • Demir doğrama işlerinde demir doğrama ekibi.
 • Elektrik Sorunları çözüm ekibi
 • Su ve sıhhi tesisat sorunları ekibi.
 • İnşaat tadilat, Boya ve izolasyon ekibi
 • Temizlik işleri ekibi.
 • Oto kiralama
 • Sigorta hizmetleri ekibi
 • İşyeri ruhsatı alma/takip ekibi
 • Şirket Kuruluş işlemleri

Birincil hedefimiz mülkünüzün değerini arttırmakla kalmayıp aynı zamanda taahhüdümüzde size huzur vereceğimiz, mülkünüzü yönetmekle ilgili karmaşık sorunları basitleştirmektir.